กราฟ อัตราส่วนภาพรวมขยะทั้งหมด
password
ประกาศข่าวสาร >       ดูประกาศข่าวสารทั้งหมด
ประกาศการบันทึกข้อมูลขยะของเสียอันตรายจังหวัดเชียงรายประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)
2019-05-24 11:18:22
ดูรายละเอียด
ประกาศการขนถ่ายขยะของเสียอันตรายจังหวัดเชียงรายประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)
2018-10-03 10:41:30
ดูรายละเอียด
แจ้งขอความร่วมมือในการ กรอกข้อมูล หมู่บ้านให้ครบ
2018-02-26 14:55:17
ดูรายละเอียด